A legtöbb vezetőt foglalkoztatja az, hogy vajon a legmegfelelőbb vezetési stílust gyakorolja-e. Létezik-e egyáltalán jó vezetési stílus? Lehet-e azt állítani, hogy a diktatórikus vezetési stílus rossz, a demokratikus pedig jó?

Ilyet mondani nem lehet, mivel nem létezik minden helyzetre ráhúzható legjobb vezetési stílus. Tehát a mindig diktatórikus vezető nem vezeti jól a csapatát, de ugyanígy a mindig demokratikus vezető is nagy hibákat követ el, ha kizárólag demokratikus hangnemben képes muzsikálni.

Hogy egy vezető épp milyen stílusban irányítja jól kollégái munkavégzését, a következő tényezőktől függ:

 • Nem mindegy, hogy milyen a vezetési helyzet és a környezet.
  • Kedvező vezetési helyzetekben a feladatokra lehet koncentrálni, a kevésbé kedvező helyzetekben a kapcsolatorientált vezetés a jobb.
  • Fontos, hogy milyen típusú szervezetről van szó, és hogy abban a vezetőnek milyen a hatalmi helyzete, hol helyezkedik el a piramisban, és ez a hierarchikus piramis mennyire magas vagy lapos. A „lapos” szervezeteknél sokkal egyszerűbb demokratikusan dolgozni, mint ott, ahol még öt vezető van fölötted.
 • A feladat jellege, bonyolultsága és a rendelkezésre álló idő a másik fontos tényező.
  •  Nem mindegy, hogy természeti katasztrófák, árvíz esetén kell a helyzetet menedzselni vagy pedig egy összeszokott, kutatómunkatársakból álló projektet kell irányítani. A diktatórikus stílust alkalmazzák, ha ég a ház, de a sebész is így vezényel a műtét során egy nyitott has fölött.
 • Fontos a vezető maga.
  • A vezető tapasztalata, érzelmi intelligenciája, értékrendje, az adott csoporthoz való viszonya és biztonságérzete is meghatározza a vezetési stílust.
  •  Legtöbbször a beosztottak biztonságérzetéről szokás beszélni, de a vezetői biztonságérzet sem hagyható figyelmen kívül. Bizonyára emlékszel olyan esetre, amikor nem érezted magad biztonságban. Ilyenkor mindenki hajlamos „erőből kormányozni”.
 • Nem utolsó sorban pedig lényeges, hogy a milyen a munkatársak
  • önértékelése, kötődési típusa,
  • és hogy a munkatársi team, azon belül pedig az egyes munkatársak milyen fejlődési stádiumban vannak.

A jövő héten a munkatársak pszichikai-szakmai érettségi szintjéről lesz szó.